domingo, 1 de noviembre de 2009

Les mesquites

Una mesquita és un edifici on es reuneixen els fidels musulmans per la pregària comunitària, si bé no és l'únic lloc possible per pregar.
Una mesquita segueix un pla arquitectònic, a priori molt simple, que remunta a la primera mesquita a Medina.
Tot i que algunes mesquites defugen de tot luxe i aparatositat i algunes són volgudament simples, també és cert que n'existeixen amb una gran importància arquitectònica i artística.

Les mesquites poden tenir formes molt diverses, però requereixen d'un mínim d'espais amb funcions definides clarament:

* Una sala de pregària a la qual s'accedeix descalç i amb el cap cobert. Acostuma a estar plena de columnes que recorden l'aspecte de les palmeres dels oasis i té el sòl cobert de catifes.
* L'alquibla és una orientació: l'alquibla és cap a on han de pregar els musulmans —orientat a la Meca— i, per extensió, l'alquibla és, en les mesquites, aquella paret de la mesquita en direcció a la qual preguen els creients. Per tal d'indicar aquest mur, a l'alquibla s'hi construeixen:
- Un o diversos nínxols, anomenats mihrabs, que, en algunes mesquites, poden estar luxosament decorats.
- En les mesquites en què es celebra el sermó del divendres, al costat del mihrab s'hi construeix una trona , on s'enfila l'imam, que és la persona encarregada de llegir l'Alcorà i de dirigir les pregàries.


En Espanya podem destacar la mesquita de Córdoba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario